'

Oferta Centrum Szkoleń EDUKUSS

KURS MODELOWANIA BALONÓW

Warsztat praktyczny, który wzbogaci umiejętności:

Termin: 21 września 2013 godzina 9.00

Cena: 75 zł

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń!

Warsztaty „Metody integracyjne w pracy z grupą”

Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy pedagogiki zabawy. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody: organizacji sytuacji początkowych w grupie, rozluźniające i integrujące, prowadzenia dyskusji, informacji zwrotnych, naukę kilkunastu tańców integracyjnych, kilkudziesięciu zabaw dla małych i dużych grup.

Kurs dla kandydatów na Wychowawców Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

Głównym zadaniem kursu przygotowawczego dla wychowawców wypoczynku jest przygotowanie kandydata na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży do pełnienia swojej funkcji w szczególności poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie: prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku; organizacji warsztatu pracy wychowawcy; znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku w zakresie zdrowia, higieny, żywienia i innych czynności opiekuńczych; prowadzenia dokumentacji powierzonej grupy uczestników; planowania pracy grupy.

Warunki ukończenia szkolenia:
Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat życia, musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Uczestnikiem Kursu, może być tegoroczny maturzysta - zaświadczenie wydawane po ukończeniu szkoły średniej.

Kurs zgodny z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dziecii młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Dz. U. Nr 18 poz. 102).

Warsztaty „Matematyka Malucha. Maluch badacz”

Warsztaty   przeznaczone dla  nauczycieli pracujących ze starszymi przedszkolakami i młodszymi uczniami szkoły podstawowej. Prezentują metody i sposoby „zabawy matematyką”, które można wykorzystać w pracy z grupą. Zabawy, które rozwijają słownictwo i pojęcia matematyczne, udoskonalają umiejętności liczenia. Warsztaty obejmują atrakcyjne gry i ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie pojęć kalendarzowych, porządkowanie i segregowanie. Część zajęć przeznaczona jest na prezentację prostych ćwiczeń chemiczno-fizycznych, które można pokazać w grupie. Prezentowane eksperymenty ukazują prawa rządzące ciepłem, powietrzem, światłem, elektrycznością, wodą i zjawiskami magnetycznymi. Porozmawiamy również o zjawiskach pogodowych i zależnościach występowania tych zjawisk. Wszyscy uczestnicy warsztatu otrzymują materiały, w wersji papierowej, z opisem wszystkich zadań.

Warsztaty "W świecie plastyki, czyli różne techniki plastyczne"

Dla: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pracowników świetlic szkolnych i terapeutycznych.

Cel: przekrojowa prezentacja wielu różnych technik plastycznych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. W programie: tworzenie masy solnej oraz  pasy, paski i paseczki, wykorzystanie wełny do tworzenia obrazów przestrzennych, cudeńka z makaronu, orzechów, patyczaków, malowanie za pomocą szklanych kulek, baniek mydlanych. Zastosowanie techniki de coupage, quillingu, monotypii itp.

Warsztaty „KOLOROWA EDUKACJA -Alternatywne wykorzystanie chusty animacyjnej.”

Warsztaty „Praca z negatywnymi emocjami- poprzez ruch, ciało i muzykę”

Warsztat ma na celu przedstawienie wspierających metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami tj. praca z ciałem, terapia poprzez taniec i muzykę. Omówimy diagnozowanie „negatywnych emocji” – które kryją się często w postawie i ruchach. Poprzez ruch i taniec będziemy szukać sposobów na wyrażanie emocji. Te nieakceptowane uczucia bowiem zatrzymują się w ciele i albo tam na dobre się osadzają albo wybuchają ze zdwojoną

siłą. Nauczymy się kilku prostych metod pracy ze stresem, smutkiem czy agresją. Wszystkie te zadania będą miały na celu ułatwienie wyładowania lub pozbycia się negatywnych emocji w bezpieczny sposób.

Warsztat „Zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców”

Warsztat „Wybrane elementy arteterapii – terapia przez sztukę w pracy w grupą”

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i wychowawców